Facebook znemožní propagovat některé formy příspěvků.

Od Rychlofky

Facebook znemožní propagovat některé formy příspěvků. Viz Retiring Some Uncommon Boosted Post Options a hlavně Full list of retired ad formats. Ten je poměrně zajímavý, protože některé ukončení možnosti připlatit se za dosah vypadá jako poněkud kontraproduktivní, případně jako další tlak na kupování klasické reklamy. Proč by například Facebook znemožnil připlatit si za dosah příspěvku k Události?

2017-08-26 09_28_05-Full list of retired ad formats _ Facebook Help Center.png