Antiviry jsou použitelné pro vynášení informací. I z uzavřených sítí.

Od Rychlofky

Antiviry jsou použitelné pro vynášení informací. I z uzavřených sítí. Zajímavé na tomhle je, že Kaspersky to prý odmítá opravit. Viz Kaspersky Anti-Virus Can Actually Help Spies Steal Data, Warn Researchers. Využívá se toho, že nalezené vzorky antivirové programy „posílají domů“.

2017-05-14 13_14_53-Kaspersky Cyberthreat real-time map