Stránky na Facebooku mohou vytvářet vlastní propojené Skupiny

Od Rychlofky

Stránky na Facebooku mohou vytvářet vlastní propojené Skupiny. Původně byla tato možnost dostupná jen omezeně, nově je uvolněna celosvětově. Můžeme tak 20. července označit za den kdy začal konec Skupin  – ty totiž prozatím nemají žádná omezení dosahu (až od určitého počtu fanoušků). Čím více ale budou používány, tím více do nich bude Facebook zasahovat aby je postupně omezil a zpoplatnil stejně masivně, jako to už udělal u Stránek. Jak na to najdete v TIP#847: Stránky na Facebooku mohou mít vlastní Skupiny. Jak to zapnout a jak to funguje?

2017-07-20 14_55_04-Chris Cox - We’re making Groups for Pages available around the....png