Facebook chrání bílé muže, ale ne černé děti. Únik pravidel ukazuje jak zlé to s Facebookem je

Od Rychlofky

Facebook chrání bílé muže, ale ne černé děti. Únik pravidel ukazuje jak zlé to s Facebookem je. Včetně toho, že když na Facebooku Didi Delgado napsala, že „všichni bílí lidé jsou rasisté“, tak ji za to Facebook dal ban na sedm dní. Americký politik Clay Higgins si ale za výzvy k vraždění určitých skupin obyvatel nevysloužil nic. Rozdíl mezi těmi dvěma je, že Delgado je černá, Higgins bílý. Další únik interních pravidel Facebooku ukazuje jak daleko to s Facebookem došlo. Studujte v Facebook’s Secret Censorship Rules Protect White Men from Hate Speech But Not Black Children

2017-06-29 07_38_41-Facebook_s Secret Censorship Rules Protect White Men from Hate Speech But Not Bl

Které z následujících prohlášení na Facebooku vám přinesou ban? Poslední ano, první čtyři nikoliv. Zvrácené. Absurdní. Nepřijatelné.

2017-06-29 07_43_12-Leaked Facebook docs explain why it protects white men, but not black children.png