Z WhatsApp lze automatizovaně získat detaily skoro všech uživatelů

Od Rychlofky

Z WhatsApp lze automatizovaně získat detaily skoro všech uživatelů. Facebook to nepovažuje za problém a nebude to řešit. Vlastně nepřekvapuje. Viz Collecting huge amounts of data with WhatsApp a nutno dodat, že je možné zjistit nejenom „veřejně dostupné informace“, ale také monitorovat kdy jste „přihlášení“ a kdy ne a sestavit kompletní časovou osu vašich dnů.

web_whatsapp.jpg