Docker se přejmenoval na Moby a je okolo toho velké zmatení.

Od Rychlofky

Docker se přejmenoval na Moby a je okolo toho velké zmatení. V zásadě jde ale o snahu společnosti Docker odlišit komerční Docker (Docker CE, Docker EE) a Open Source Docker. Právě ten poslední se nově bude řešit v rámci aktivity Moby Project. Viz též Wait – we can explain, says Moby, er, Docker amid rebrand meltdown

2017-04-22 09_39_27-Introducing Moby Project_ a new open-source project to advance the software cont.png