Na Wikipedii zuří válka. Bot proti botu a ve hře je obsah stránek.

Od Rychlofky

Na Wikipedii zuří válka. Bot proti botu a ve hře je obsah stránek. To co jeden bot změní, to jiný odstraní. Další se specializují na změny odkazů na takové, které vyhovují jim. Na rozdíl od obvyklého boje živých editorů, ti robotičtí se nikdy neunaví a konec války je možný jedině tak, že jeden z vlastníků bot odstaví. Viz Study reveals bot-on-bot editing wars raging on Wikipedia’s pages

2017-02-26 09_03_52-Study reveals bot-on-bot editing wars raging on Wikipedia's pages _ Technology _.png