Dáváte si pozor, co z webu kopírujete přímo do příkazové řádky?

Od Rychlofky

Dáváte si pozor, co z webu kopírujete přímo do příkazové řádky? V Look before you paste from a website to terminal ukazují, co se může stát, pokud si odtamtud zkopírujete zdánlivě „ls -lat“.

wascwqp