50 % uživatelů si na smartphone nikdy nekoupilo aplikaci

Od Rychlofky

50 % uživatelů si nikdy nekoupilo aplikaci na smartphone. Poměrně zajímavé zjištění výzkumu od Google, který zkoumal chování skoro tisícovky uživatelů smartphone v USA (ve věku od 16 do 64 let). Viz Survey: 50% of Users Have Never Paid to Download an App

Google-Survey-Download-Factors.png