Mastodon je open source verze decentralizovaného Twitter

Od Rychlofky

Mastodon je open source verze decentralizovaného Twitteru. Zajímavé a určitě prospěšné, pokud by to mělo šanci na rozšíření. Problém se všemi doposud se dějícími pokusy o decentralizované sociální platformy byly ty, že „všichni jsou na Facebooku či někde jinde a nikdo se nikam nemíní stěhovat“. Viz Mastodon is an open source, decentralized version of Twitter a hlavně přímo mastodon.social/about

screenshot-36a34a823dc0a34a87469c6115f2dd72cbcc5fca7e82c8178d8c267b074d7a9b.png