Může používání GPS ovlivnit naše mozky?

Od Rychlofky

Může používání GPS ovlivnit naše mozky? V Are GPS Apps Messing With Our Brains? je hodně zajímavého čtení na toto téma. Včetně pohledů na to, jak svět „navigoval“ přes tím, než jsme měli v kapsách navigační nástroje.

2016-11-26 11_12_46-Are GPS Apps Messing With Our Brains_ _ Mother Jones.png