Facebook náhle odstranil z API možností dávat Líbí na příspěvky.

Od Rychlofky

Facebook náhle odstranil z API možností dávat Líbí na příspěvky. Tak náhle, že to ani nestihli zapracovat do dokumentace a informovat o tom tvůrce aplikací. Takže pokud máte nějakou aplikaci pro Facebook a na každou snahu o Líbí říká „Error: (#3) Publishing likes through the API is no longer available, try again please!“ tak prostě smůla.  Všimněte si obvyklého zdůvodnění „udržením kvalitativních standardů komunity“. Reálný důvod je samozřejmě ten, že Líbí v API bylo dlouhou dobu masově zneužíváno pro automatizované generování neexistujícího engagementu.

2016-11-20 18_27_46-Getting _(#3) App must be on whitelist_ when trying to like a post (i.e. POST_ {.png