Stovky tisíc Androidů obsahují zadní vrátka pocházejí z Číny a odesílající do Číny

Od Rychlofky

Stovky tisíc Androidů obsahují zadní vrátka pocházejí z Číny a odesílající do Číny informace. V Pre-installed Backdoor On 700 Million Android Phones Sending Users‘ Data To China je o tom docela dost, každopádně jde o to, že výrobci telefonů v Číně do  nich dávají šmírovací software, které tamní vládě a cenzorům odevzdává informace. Bez vědomí uživatelů, automaticky, nevypnutelně. A ono se to poněkud „omylem“ dostalo i do telefonů, které se prodávají v USA. A viz též KRYPTOWIRE DISCOVERS MOBILE PHONE FIRMWARE THAT TRANSMITTED PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION (PII) WITHOUT USER CONSENT OR DISCLOSURE

2016-11-17-13_02_50-kryptowire-discovers-mobile-phone-firmware-that-transmitted-personally-identifia