Přes 2 miliardy aktivních instalací Chrome na světě, podle Google

Od Rychlofky

Přes 2 miliardy aktivních instalací Chrome na světě, podle Google. Viz Google says there are now 2 billion active Chrome installs a nutno dodat, že toto není počet uživatelů (v dubnu oznámena jedna miliardy, aktuálnější číslo není). Jaká metrika určuje „aktivní instalaci“ nevíme.

2016-11-10 20_01_08-Chrome Dev Summit 2016.png