Mládež v USA sleduje YouTube více než kabelovku.

Od Rychlofky

Mládež v USA sleduje YouTube více než kabelovku. Což je, popravdě, dost zásadní změna. Viz Teens are watching YouTube more often than cable TV for the first time kde najdete i čísla – 26 % se na YouTube dívá každý den, 25 % na kabelovku každý den. Vítězství tedy velmi těsné, ale tohle bude pokračovat u YouTube směrem vzhůru a kabelu směrem dolů. Nemluvě o 37 % sledujících denně Netflix.

screen shot 2016-10-14 at 10.27.35 am.png