Google definitivně ruší Panoramio

Od Rychlofky

Google definitivně ruší Panoramio, službu, kterou chtěl zrušit už v roce 2014. V listopadu se stane read-only, a o rok později dojde na kompletní konec. Pokud někdo v Panoramio má fotky, najdete je v Google Album Archive nebo v Google Takeout. Případně, jak Google říká v Google Will Shut Down Panoramio, můžete účet i fotky rovnou smazat. Do Google se Panoramio dostalo v roce 2007 akvizicí – služba umožňovala nahrávat fotografie s geolokačními informacemi a dívat se na ně v Mapách Google a Google Earth.

2016-10-15 09_37_25-Panoramio - Photos of the World.png