70 % nákupů v obchodech bude vyvoláno online aktivitami.

Od Rychlofky

70 % nákupů v obchodech bude vyvoláno online aktivitami. Něco co víme už dlouho, ale procento postupně více a více stoupá. Logicky, protože dnes než něco koupíte, tak se prostě na Internetu podíváte na informace. A děláme to i v obchodech na mobilních telefonech. Viz 70% of In-Store Purchases Will Be Driven by Online Research (Infographic)

2016-09-17-10_30_54-70-of-in-store-purchases-will-be-driven-by-online-research-infographic-_-soci