New York Times ruší NYT Now, zpravodajskou aplikaci zaměřenou na millenials

Od Rychlofky

New York Times ruší NYT Now, zpravodajskou aplikaci zaměřenou na millenials. Viz The New York Times is shutting down its millennial app a určitě to nepřekvapí. Zprávy dnes získáváme hlavně ze sociálních sítí a zásadní roli zde hraje Facebook. Provozovat aplikaci New York Times jako takovou a k tomu ještě další aplikaci (či aplikace) se navíc už od počátku jeví jako poněkud nadbytečné. NYT editor k tomu něco píše v A Note From the Editors of NYT Now

social networks news.png