Algoritmus pozná, z vašich fotek na Instagramu, jestli máte depresi.

Od Rychlofky

Algoritmus pozná, z vašich fotek na Instagramu, jestli máte depresi. Tvrdí to vědci a zakládají to na korelaci mezi barvami a stavem mysli. Lidé trpící depresí prý používají filtry, které jsou temnější a více šedivé. Takže prostě pokud máte v oblibě například inkwell filtr, tak jste asi depresivní. Nebo taky, což ale originál neřeší, prostě máte v oblibě černobílou fotografii. Valencia prý je na přesně opačné části spektra. Viz How an Algorithm Learned to Identify Depressed Individuals by Studying Their Instagram Photos a kompletní studie v PDF.

2016-08-20 10_51_04-1608.03282.pdf