Rozpoznávání obličeje umí rozpoznat i osobu, která skrývá obličej.

Od Rychlofky

Rozpoznávání obličeje umí rozpoznat i osobu, která skrývá obličej. Řeč je o tom v Faceless recognition can identify you, even when your face is hidden kde zjistíte, že to už umí Facebook, ale také že se tyto technologie používají masově ma sportovních stadionech, ke sledování v obchodech, ale i v kostelích pro sledování účasti. Nové algoritmy umí poznávat konkrétního člověka podle již dříve vysledovaných vlastností jejich hlavy a těla, obličej samotný tedy není potřeba. Detailněji viz Faceless Person Recognition: Privacy Implications in Social Media  (PDF).

2016-08-13 14_23_33-Faceless Person Recognition; Privacy Implications in Social Media.png