45 % náhodně pohozených USB klíčenek bylo vloženo do počítače a soubory otevřeny.

Od Rychlofky

45 % náhodně pohozených USB klíčenek bylo vloženo do počítače a soubory otevřeny. Viz Does dropping malicious USB sticks really work? Yes, worryingly well… kde zjistíte více o výzkumu spočívající v záměrně rozhozených třech stovkách USB klíčenek v prostorách university. Obsah na nich „hlásil domů“ pokud došlo k jeho otevření (HTML soubor s obrázkem). Jak vidno, lidé si opravdu koledují o malér v nebývalé míře.

usb-labelling.jpeg