Miliardy monitorů jsou napadnutelné nezjistitelným útokem na firmware

Od Rychlofky

Miliardy monitorů jsou napadnutelné nezjistitelným útokem na firmware. Útočník může zobrazovat falešné informace, ale i zjišťovat co je posláno na obrazovku. Hypotetické malware je navíc možné ovládat pomocí blikajícího bodu na webové stránce. Viz A Monitor Darkly: Reversing and Exploiting Ubiquitous On-Screen-Display Controllers in Modern Monitors a Hackers Could Break Into Your Monitor To Spy on You and Manipulate Your Pixels

2016-08-06 20_14_12-Hackers Could Break Into Your Monitor To Spy on You and Manipulate Your Pixels _.png