V Číně zakázali používat anglická slova v mobilních hrách

Od Rychlofky

V Číně zakázali používat anglická slova v mobilních hrách jako součást nových pravidel, které vyžadují aby každá mobilní hra spuštěná v Číně byla schválena tamním cenzorským úřadem. Podle China Forbids The Use Of English Words In Mobile Games se to týká zcela běžných slov, nikoliv nějak nevyhovujících pro vulgaritu.

2016-04-16 13_53_24-Test if any website is Blocked in China in real-time