Jak se lidé dívají na výsledky vyhledávání v Google a Bingu?

Od Rychlofky

Jak se lidé dívají na výsledky vyhledávání v Google a Bingu? Důležité je, a to už ukázaly i jiné studie, že přestává platit doposud uznávaný „F“ vzorec. Viz How do people view search engine results pages?

ads-eye.gif