Nejdražší inzerce je na Facebooku.

Od Rychlofky

Nejdražší inzerce je na Facebooku. A také tam inzerenti nejvíce inzerují. Průměrná CPM na Facebooku je 5.75 USD (a v mobilní aplikaci dokonce 7.29 USD), Instagram 4.44 USD. Ale prý je na Facebook až devětkrát vyšší CTR (1% vs 0.11 %). Ať žije srovnávání nesrovnatelného. A na ten Linkedin na grafu se raději ani nedívejte, to je už zcela absurdní. Viz How Average Global CPMs Compare Across Social Networks

Salesforce-Global-Average-CPMs-by-Social-Network-in-Q1-June2016.png