Spotify má 30 milionů platících, ale stále hledá cestu jak vydělávat peníze.

Od Rychlofky

Spotify má 30 milionů platících, ale stále hledá cestu jak vydělávat peníze. Představuje si, že tvorbou vlastních videí, rozhovory s umělci a popupy „vysvětlujícími texty“ toho dosáhne. Na tohle prý přetáhli z YouTube nějakého „senior executive“. Potěš. Viz Spotify Still Searching For Profits

2015-08-20 13_25_46-Music for everyone - Spotify