Komentáře (odpovědi na příspěvky) na Facebooku mohou nově obsahovat i video.

Od Rychlofky

Komentáře (odpovědi na příspěvky) na Facebooku mohou nově obsahovat i video. Vedle původního textu, pozdější možnosti přidat obrázek doplnil nově Facebook možnost nahrát video odpověď Najdete to jenom v mobilní aplikaci Facebooku, tedy pokud budete vyvolení, ke kterým to dorazí. Video lze jak nahrát živě, tak vložit existující video.

Facebook posuzuje jak hlasitě si pouštíte video a zda v HD.