Hyper-Reality je sci-fi snažící se ukázat, jak bude virtuální (augmentovaná) realita v budoucnu součástí našeho běžného dne

Od Rychlofky

Hyper-Reality je sci-fi snažící se ukázat, jak bude virtuální (augmentovaná) realita v budoucnu součástí našeho běžného dne. Nutno dodat, že je to trochu děsivé, zmatené a těžko si lze představit, že bychom se na svět opravdu dívali přes takto zmatený průhled. Jednoho dne tohle bude běžné.