Serverové virtualizace v tomto roce budou představovat trh s hodnotu 5.6 miliardy dolarů

Od Rychlofky

Serverové virtualizace v tomto roce budou představovat trh s hodnotou 5.6 miliardy dolarů, 5.7% meziroční růst. Růst ale nebude v nových licencích, ale v příjmech za údržbu. Zajímavé. Viz Server virtualization market to reach $5.6 billion in 2016

2016-05-13 12_19_48-VMware Virtualization for Desktop & Server, Application, Public & Hybrid Clouds .png