Twitter zakázal zpravodajským agenturám používat Dataminr

Od Rychlofky

Twitter zakázal zpravodajským agenturám používat Dataminr, analytickou službu, která o sobě tvrdí, že dokáže z Twitter odhalit riziko teroru a vůbec. To jistě zpravodajské agentury hluboce postihne a vůbec si nenajdou jinou cestu jak získat totéž. Viz Twitter Bars Intelligence Agencies From Using Analytics Service

2016-05-09 06_46_56-Industry Specific Products.png