V Silicon Valley řeší bublinu a objevují to, že by startup mohl mít i profit.

Od Rychlofky

V Silicon Valley řeší bublinu a objevují to, že by startup mohl mít i profit. Dřívější „růst za každou cenu“ přestává být módní. To bude legrace, až to dojde investorům co některé výtržníky nechávají roky spalovat desítky milionů dolarů aniž by existovaly nějaké reálné obchodní výsledky. Hodně užitečné čtení najdete v Silicon Valley startups are terrified by a new idea: profits a WHY THE UNICORN FINANCING MARKET JUST BECAME DANGEROUS…FOR ALL INVOLVED

1200-pexels-3startup-photos