Google Books vítězí v desetiletí trvající právní bitvě.

Od Rychlofky

Google Books vítězí v desetiletí trvající právní bitvě. Jde přitom stále o totéž, tedy snahu Google digitalizovat miliony knih. Nejvyšší soud v pondělí odmítl snahu autorů, kteří se dovolávali slyšení a tvrdili, že jde o zásadní porušování autorského zákona. Předchozí rozhodnutí federálního odvolávacího soudu přitom Google Google Books zařadilo pod „férové užití“. Vše se přitom táhne někdy od roku 2004. Viz Google Books just won a decade-long copyright fight

2016-04-18 18_54_53-Journey to the Centre of the Earth - Jules Verne - Google Books.png