Google Drive umožňuje (konečně) vybrat složky k synchronizaci.

Od Rychlofky

Google Drive umožňuje (konečně) vybrat složky k synchronizaci. Viz Because your computer only has so much space ale moc nejásejte, týká se to jen toho, že něco ze struktury v Google Drive nechcete synchronizovat, ne že si v počítači budete moci vybrat libovolné složky pro synchronizaci.

bzO51nr9ZTXkQu9dFmfZBlGVJBFh4v1na7n1jMR7owgx7Df25Kxekh08lU6M9XxIAeVEKw=s2048.gif