Chrome končí s Windows XP, Vista i staršími OS X

Od Rychlofky

Chrome končí s Windows XP, Vista i staršími OS X. Počínaje padesátou verzí Chrome (uvolněnou právě tento týden) už nebude možné instalovat na Xp, Vista, Snow Leopard, Lion a Mountain Lion. Viz  Chrome abandons XP, Vista and older versions of OS X

ChromeOS