Stáváme se závislí na GPS a ztratíme schopnost cestovat bez této pomůcky?

Od Rychlofky

Stáváme se závislí na GPS a ztratíme schopnost cestovat bez této pomůcky? Have we become too reliant on GPS? This satellite expert thinks so je docela dobré čtení o tom, že tu riziko zmíněné v počátku odstavce je. Ale také o tom, že GPS má své limity a nedostatky.

google-map-maker-defacement