Práce ve stoje nepřináší žádné zdravotní ani jiné výhody.

Od Rychlofky

Práce ve stoje nepřináší žádné zdravotní ani jiné výhody. Tedy možná až na to, že zaměstnavatel ušetří za židle. Každopádně viz Standing Desks Are ‚Fashionable‘ Without Any Real Benefits, Says Research kde tohle vše označují hlavně za módu a říkají, že pokud chcete prospět svému zdraví, tak k sezení při práci přidejte nějaká ten reálný pohyb.

2016-03-21 07_32_39-Standing Desks Are 'Fashionable' Without Any Real Benefits, Says Research