Archivy e-mailů Hillary Clinton zveřejněny na Wikileaks

Od Rychlofky

Archivy e-mailů Hillary Clinton zveřejněny na Wikileaks. Zahrnují 30 233 e-mailů i s přílohami získaných z privátního e-mailového serveru. toho co nikdy neměl existovat a okolo kterého se v USA dost dlouho táhla aféra. Viz Hillary Clinton Email Archive

2016-03-19 11_45_20-WikiLeaks - Hillary Clinton Email Archive.png