Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam.cz

Od Rychlofky

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam.cz. Právo na informace vyplývá přímo z čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podústavní předpisy jej pouze provádí. Právu na informace pak automaticky odpovídá povinnost veřejné moci umožnit realizaci tohoto práva. A pokud netušíte o co jde, tak stále o Seznam vs. CHAPS a chupce okolo nedostupnosti jízdních řádů. A o závěr: CHAPS spol. s r. o. byla povinna reagovat na rušící rozhodnutí nadřízeného správního orgánu, podle kterého opakovaně dezinterpretovala jeho rozhodnutí. Nejde tedy o situaci, kdy společnost omylem opomenula vyřídit žádost o informace, ale naopak se rozhodla zcela vědomě ignorovat rozhodnutí nadřízeného orgánu opakovaně.

2016-03-08 16_06_01-CHAPS