4.1 % Američanů bylo zasaženo ransomware.

Od Rychlofky

4.1 % Američanů bylo zasaženo ransomware. Dost vysoké číslo na to, abyste tohle brali vážně. Viz Ransomware. A Victim’s Perspective (PDF) a ještě navíc skoro polovina z nich výkupné zaplatila. Výše částky kterou jsou ochotni zaplatit je až 350 dolarů a spíš zaplatí za osobní věci, než za pracovní.  Říká to Bitdefender ve studii.

2016-03-01 19_53_09-Bitdefender_Ransomware_A_Victim_Perspective