Carnegie Melon University byla najata a zaplacena pro hacknutí Toru

Od Rychlofky

Carnegie Melon University byla najata a zaplacena pro hacknutí Toru. Zjištěný fakt doposud popíraný aktéry byl potvrzen soudem, pouze objednatelem není FBI, ale Ministerstvo obrany.. Viz Judge confirms what many suspected: Feds hired CMU to break Tor a podstatnou roli zde hraje i ještě pojistka v podobě soudního příkazu.

tor-messenger