Nemáte odchozí odkazy? Škodíte sami sobě.

Od Rychlofky

Nemáte odchozí odkazy? Škodíte sami sobě. Ale vysvětlujte to českým médiím s jejich stále přetrvávajícím odporem odkazovat. Pokud chcete význam odchozích odkazů pro SEO mít doložený daty, tak viz Research Proves Positive Effects Of Outgoing Links

outgoing-link-experiment-heatmap-p.jpg