10 důvodů proč nepoužívat Microsoft Edge? A jeden proč ano?

Od Rychlofky

10 důvodů proč nepoužívat Microsoft Edge? A jeden proč ano? Těch deset důvod je dost jasných (bez rozšíření, nepřizpůsobitelné. chybějící řádek s URL, špatná ovladatelnost, nelze vidět protokol, žádné uživatelské profily, atd). Ale ten důvod proč ano, ten neuhodnete. Viz 10 reasons why I don’t use Microsoft Edge, and one why I do

2016-02-19 15_33_52-Úvod ‎- BLA BLA