Pull požadavky jsou prý snázeji přijaty pokud jdou od ženy.

Od Rychlofky

Pull požadavky jsou prý snázeji přijaty pokud jdou od ženy. Tvrdí se to v Gender Bias in Open Source: Pull Request Acceptance of Women Versus Men a je okolo toho nebývale veselo. Třeba takové BEFORE YOU GET TOO EXCITED ABOUT THAT GITHUB STUDY… se tomu věnuje velmi podrobně a tradičně nechápe, že média tuhle „studii“ zcela nekriticky převzala. A co navíc, vyrobila z toho zábavné závěry jako Women Are Better At Coding Than Men

github_graph