Netflix měl na konci roku 2015 přes 43 milionů US předplatitelů a přes 27 milionů ze zahraničí

Od Rychlofky

Netflix měl na konci roku 2015 přes 43 milionů US předplatitelů a přes 27 milionů ze zahraničí. Lednové otevření v řadě dalších zemí ovlivní čísla ale až v únoru, první měsíc předplatitelé dostali zdarma. Viz Netflix Paid Streaming Subscriber Count, Q1 2012 – Q4 2015

Netflix-Paid-Streaming-Subscriber-Count-in-Millions-Q12012-Q42015-Jan2016