Netflix má řadu kategorií filmů, které nejsou dostupné přímo. Jak se na ně dostat?

Od Rychlofky

Netflix má řadu kategorií filmů, které nejsou dostupné přímo. V The Netflix ID Bible – Every Category on Netflix najdete nejenom jak se na ně dostat (jasně, správným parametrem v URL), ale také kompletní přehled. Třeba 5254 jsou „Easter Europen Movies“ 🙂

NetflixIDBible