Měli byste vědět, že Google bude indexovat HTTPS a pak teprve případné HTTP.

Od Rychlofky

Měli byste vědět, že Google bude indexovat HTTPS a pak teprve případné HTTP. Viz Indexing HTTPS pages by default kde se dočtete, že to znamená i to, že pokud máte odkaz vedoucí na http stránku ale ne https (téže stránky) odkaz nevede, tak se na tu https vrhne Google robot přednostně. Stejně jako pokud http a https mají týž obsah, tak přednost dostane https.

google-logo-pre-2015