Live Video od Facebooku se postupně dostává i k běžným uživatelům.

Od Rychlofky

Live Video od Facebooku se postupně dostává i k běžným uživatelům. Podle Introducing Live Video and Collages se navíc ještě uživatelům zpřístupní i koláže (ale nejásejte, zatím pouze malé procento uživatelů v USA a pouze pro iPhone). Funkčně to je podle všeho dost podobné jako Periscope.

fb-live-video-screenshots-2.png