Diskriminace Facebookem pro jméno Phuc Dat Bich, se nekoná, byl to hoax

Od Rychlofky

Diskriminace Facebookem, pro jméno Phuc Dat Bich, se nekoná, byl to hoax. Naletěla na něj řada médií (tradičně si neověřila nic a uvěřila jedné fotografii) a zajímavé na něm je, že to trvalo skoro jedenáct měsíců, než se chytil. Viz Man says he invented ‚Phuc Dat Bich‘ hoax to fool news media and Facebook

2015-11-25 09_57_48-Phuc Dat Bich2015-11-25 09_57_08-Phuc Dat Bich