Právo prodat e-knihu, kterou jste si koupili? Stále stejný problém

Od Rychlofky

Právo prodat e-knihu, kterou jste si koupili? Stále stejný problém, včetně toho, že pro některé organizace je něco takového nemyslitelné. Třeba jako pro německou Boersenverein. Představa, že můžete prodat „použitý“ digitální obsah je mimo jejich chápání. Viz Boersenverein: The Resale of Digital Content Would be a “Blow to All Culture Industries”

amazon-kindle