Pouze necelá 3 % mobilních kliknutí přicházejí ze Safari na iOSu.

Od Rychlofky

Pouze necelá 3 % mobilních kliknutí přicházejí ze Safari na iOSu. Tolik k tématu jak blokace inzerce na iOSu může zahubit inzerenty a vydavatele. Safari na iOSu prostě používá málokdo, většina zhlédnutých stránek pochází z „prohlížeče“ otevřeného aplikací. Prostě panika se nekoná, nemá důvodu. Viz Panic over: iOS adblockers fail to trigger the ‚adblockolypse‘ kde ještě píší, že příchod blokátorů inzerce teoreticky přinesl 19% pokles v počtu kliknutí skrz Safari v prvních dvou týdnech po uvedení iOS 9.

2015-10-02 18_06_03-Tweetbot for iOS